2013年11月18日 星期一

Thai Music Top Ten Chart for 17th November 2013


Seed Radio 97.5 - Top Ten Chart for  17th  November  2013
Artist/Group
Listen
1
คำถามซึ่งไร้คนตอบ (kam taam seung rai kon dtop ) Getsunova
2
โปรดเถิดรัก (bproht tert rak ) Cocktail
3
โดยไม่มีเธอ (doi mai mee ter) Ton Thanasit
4
น้อย (noi) วัชราวลี
Whatcharawalee
5
วิธีใช้ (wi-tee-chai) Singto Numchok
6
เพลงส่วนบุคคล (playng suan buk-kon) Fellow Fellow未提供
7
พยายาม (pa-yaa-yaam) O-PAVEE
8
ไม่พูดก็ได้ยิน (mai poot gor dai yin) G-Twenty未提供
9
หน้าสวยใจเสีย (naa suay jai sia) Ten Naralak未提供
10
อ๊ะป่าว(Yes it?) The 38 Years Ago未提供
資料來源 : http://www.ethaimusic.com

2013年8月26日 星期一

Windows 8.1 / Blue 重要傳言彙整至 2013-10-18


傳言:
2013-06 將釋出開發者公測版。
• "Start"按鈕將重返,但可能只是切換至"開始屏幕"。(已證實)
• 允許啟動後直接進入"桌面"。(已證實)
• Build 9404 已交由開發者測試。
Build 9385 x86 鏡像檔已洩漏 (截圖已流出)。
• Build 9385 x64 鏡像檔已洩漏 (始終未被證實)。
• 在鎖屏畫面裡,允許用戶指定(顯示)程式鬧鈴。
• Windows 8.1 / Blue Developer Preview Build 9391 已交付合作伙伴測試 (截圖己流出)。
• 內部名稱"My Computer"將更名為"This PC"。(已證實)
Public Preview 版將透過 Windows Store 釋出,時間可能就在 June 26th
• 微軟 CFO 證實 Windows Blue 的官方名稱將是 Windows 8.1。微軟將透過 Windows Store 免費向現有 Windows 8 用户提供 Windows 8.1 更新。
• 預裝 Windows 8.1 的筆記型電腦將于9月中旬量產,預計微軟將于10月份正式發布 Windows8.1 系統。
• 支援"指紋辨識"功能。
熟悉內情的來源暗示: Windows Blue 預計將8 9 達到 RTM
Windows 8.1 RTM 正式發布是 8 月 或 10 月
08月23日Windows 8.1 RTM 正式版 (版本號 9600) 交付 OEM 硬體合作伙伴。(08月24日Windows 95 迎接 18 歲生日。)
• 微軟荷蘭發言人稱:“Windows 8.1 將會通過 Win8 應用商店在全球同步推送。
企業大量授權許可、TechNet 和 MSDN 訂閱用戶的 Windows 8.1 將於紐西蘭時間10月18日12:00 am太平洋夏季時間10月17日04:00 am)提供。”


2013年8月19日 星期一

Windows 8.1 Build 9484


Windows 8.1 build 9471 的下載連結才剛剛流出,但目前又流出了一張顯示已編譯完成交付測試的新版本 - Windows 8.1 build 9484
可以清楚看到,版本構建號是 9484.0.winblue_rtm.130812-1706.

2013年6月9日 星期日

Windows 8.1 的新功能

 Microsoft 於 Computex 中首度公開展示 Windows 8.1 功能,讓我們看到更多關於開始頁面背景、搜尋等功能的改進。 本文轉自:WanMP

•Windows 8 從過去僅能支援 10/11 吋平板以上平板的情況,變成支援 7 到 10 吋等尺吋較小的平板裝置,同時也提供了小尺寸平板更常使用的直式介面。

•Windows 8.1 的待機畫面數位相框、通知和解鎖功能都有更新,例如使用者現在只要向上滑動就可以直接進入相機功能,不需解鎖後再選擇。

•使用者可以透過動態背景和個人化選項,進一步個人化自己的開始頁面。

•Windows 8.1 的虛擬鍵盤也有所改善,現在虛擬鍵盤不但可以隨著輸入建議文字,而且可以直接透過滑動空白鍵選字,不需移動手指點選文字。

•Windows 8.1 完全整合 SkyDrive,過去在 Windows 8 時,要整合 SkyDrive 時所必須安裝的元件,現在都內建在 Windows 8.1 中,一安裝好即可使用。

•Windows 8.1 的圖片檢視功能加入的簡單的編輯功能,可以透過旋鈕方式調整顏色等相片編輯功能。

2013年6月8日 星期六

為什麼在 RL 執行了[還原],卻不見效果?

我發現,不時就會有人詢問:
為什麼我已經確實使用RL內建的[備份/還原]功能來執行備份/還原,但[還原]後卻依舊看不到之前備份的資料?

根據我個人的了解,應該是用戶資料的路徑改變所造成的。

以下是RL預設的用戶資料路徑:
Windows XPC:\Documents and Settings\[yourname]\.rainlendar2\
Windows Vista & 7 & 8C:\Users\[yourname]\.rainlendar2\
Linux~/.rainlendar2 or ~/.config/.rainlendar2
Mac OS X~/.rainlendar2

看不懂上面的意思嗎?換一種說法:
[備份/還原]功能僅限在完全相同的環境下才能正常使用,如果更換了作業系統或改變了用戶資料的路徑(例:可𢹂版更換了路徑),通常就不能直接還原了。
因為RL在備份時,會將用戶資料的路徑一併備份起來;而還原時,則是還原至先前備份的用戶資料路徑內(且不會新增資料夾,也就是說:用戶資料的路徑必須確實存在)。

那該如何解決呢?
目前似乎還沒有比較完善的辦法,只能手動:
1. 先將之前的備份檔解壓縮至某處。
2. 將所有的設定檔(.ini)複製到目前的用戶資料路徑內。
3. 將所有子資料夾內的行事曆檔(.ics)複製到目前的用戶資料路徑內。
註:僅複製檔案,不是整個子資料夾。
4. 進入 選項 >> 行事曆 檢視各個行事曆所對應之行事曆檔的路徑是否正確?視需要修訂。
註:可用絶對路徑或相對路徑(即僅有檔案名稱)。

2013年5月12日 星期日

透過 TrialPay 免費取得 Rainlendar2 合法授權

PTT 鄉民 flypenguin 在PTT - EZsoft 發表了一篇: "[情報] iPad 用戶可以取得免費的Rainlendar pro" (http://www.ptt.cc/bbs/EZsoft/M.1368349523.A.DE5.html)

其大致上的意思是:
有 iPad 的用戶可以透過(免費)註冊 TrialPay,並參加其(免費)活動 (只要完成一項即可),就可以取得  Rainlendar2 的合法授權檔。
不過,完全免費的活動很難遇到,幾乎都是要購買某項商品。

詳細的介紹可以參閱作者的 Blog:
http://skypenguin.blogspot.tw/2013/04/trialpay-rainlendar_27.html

2013年1月23日 星期三

升級至 Rainlendar 2.11 pro 後,網路日曆無法使用?

有網友反映,當升級至 Rainlendar 2.11 pro 後,原先可正常使用的網路日曆 (例如: Google Calendar) ,會出現錯誤訊息,無法繼續使用。

這是因為:作者改變了相關密碼的加密方式,造成程序 (Rainlendar 2.11 pro) 解碼儲存在設置檔內以舊版加密的密碼字串後,反而無法得到正確的密碼。

解決方法:
只需要先清除位於密碼欄位內的舊密碼,然後重新輸入密碼,讓程序重新加密即可。

2013年1月6日 星期日

如何同步 RL 與 iCloud Server?

在 Rainlendar 論壇上看見有人分享:

"如何同步 Rainlendar 與 iCloud Server?"
1. 進入 Rainlendar 的 "選項"2. 點選 "行事曆"


3. 按 [增加]